Đề 1: Đọc truyện ngắn Lão Hạc của Nam Cao, em có suy nghĩ gì về cuộc lựa chọn âm thầm mà khốc liệt của lão Hạc – Văn mẫu lớp 8

On

BÀI LÀM Trong ngần ấy trang truyện, tác giả dành phần lớn để miêu tả hai cuộc trò chuyện của lão Hạc với ông giáo. Lần thứ nhất lão toan tính bán “cậu Vàng”, và lần thứ hai – ngay ngày hôm…