Bài 3: Văn bản: Những câu hát về tình yêu đất nước, con người – Giải bài tập ngữ văn lớp 7

On

Văn bản: NHỮNG C U HÁT VỀ TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC, CON NGƯỜI. I. KIẾN THỨC CƠ BẢN Trong những bài ca dao trên có bài là lời đối đáp thể hiện niềm tự hào về cảnh trí non sông,…