Bài số 30: Cây cầu Long Biên tự kể chuyện mình (Dựa vào bài bút kí Cầu Long Biên, chứng nhân của lịch sử)

On

Nhiệm vụ giúp mọi người qua sông Hồng này nay không chỉ có tôi mà có rất nhiều cây cầu ra đời sau như chú Chương Dương, Thăng Long…Nhưng trong tiềm thức, tình cảm của mỗi người, tôi mãi là một hình…