ĐỀ 106: Tìm đọc hai bài Uống rượu mùa thu và Vịnh mùa thu. Theo Xuân Diệu, trong ba bài thơ thu chữ Nôm của Nguyễn Khuyến, Câu cá mùa thu là điển hình hơn cả. Hãy làm rõ ý kiến trên.

On

GỢI Ý – Câu cá mùa thu, Uống rượu mùa thu và Vịnh mùa thu hợp thành một chùm thơ thu nổi tiếng của Nguyễn Khuyến. Mỗi bài có một vẻ đẹp riêng góp phần lành liên danh hiệu nhà thơ làng…

ĐỀ 105: Cách gieo vần trong bài thơ có gì đặc biệt? Cách gieo vần ấy gợi cho ta cảm giác gì về cảnh thu và tình thu?

On

GỢI Ý Nguyễn Khuyến chọn vần eo – một vần được coi là “vần chết” (khó gieo vần) để phối hợp với các hình ảnh thơ khác trong bài thơ nhằm góp phần diễn tả một không gian vắng lặng, thu nhỏ…

ĐỀ 104: Nhận xét về không gian trong Câu cá mùa thu qua các chuyển động màu sắc, hình ảnh, âm thanh. Không gian đó góp phần diễn tả tâm trạng như thế nào?

On

GỢI Ý Không gian trong Câu cá mùa thu là một không gian nên thơ nhưng tĩnh lặng, quạnh hiu. Đó là không gian khá quen thuộc của nông thôn Việt Nam được gợi lên từ các chuyên động về màu sắc,…

ĐỀ 103: Những từ ngữ, hình ảnh nào gợi lên được nét riêng của cảnh sắc mùa thu? Hãy cho biết đó là cảnh thu ở miền quê nào?

On

GỢI Ý Những từ ngữ, hình ảnh gợi lên nét riêng của cảnh sắc mùa thu là cảnh nông thôn mùa thu ở trên chính quê hương tác gia. Hình ảnh những ao thu với những gợn nước lăn tăn trở lạnh…

ĐỀ 102: Điểm nhìn cảnh thu của tác giả có gì đặc sắc? Từ điểm nhìn ấy, nhà thơ đã bao quát cảnh thu như thế nào?

On

GỢI Ý Câu cá mùa thu là một trong ba bài thơ mùa thu nổi tiếng của Nguyễn Khuyến nói riêng và của thơ ca Việt Nam nói chung. Trong từng bài, điểm nhìn cảnh thu của Nguyễn Khuyến cũng có những…