ĐỀ 71: Phân tích nội dung và nghệ thuật của bài thơ Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Sa hành đoản ca – Cao Bá Quát).

On

HƯỚNG DẪN I. TÁC GIẢ Cao Bá Quát (1808 – 1855) tự Chu Thần, hiệu Cúc Đường, Mẫn Hiên. Ông sinh ra trong một gia đình nghèo có truyền thống học hành khoa bảng. Quê ông ở làng Phú Thị, huyện Gia…

ĐỀ 70: Nội dung – nghệ thuật – giá trị của bài thơ Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Sa hành đoản ca – Cao Bá Quát).

On

I. CAO BÁ QUÁT Cao Bá Quát (1809 – 1855) tự là Chu Thần, hiệu là Cúc Đường, Mẫn Tiên, người làng Phú Thị, Gia Lâm, Bắc Ninh. Ông là nhà thơ có tài năng và bản lĩnh, được người đương thời…