ĐỀ 229: Anh (chị) cảm nhận về triết lí sống “vội vàng” của nhà thơ như thế nào?

On

HƯỚNG DẪN Tuỳ theo cảm nhận của mỗi người, có thể hiểu triết lí sống “vội vàng” ở những khía cạnh khác nhau: – Phải “vội vàng” tận hưởng hạnh phúc và niềm vui mà cuộc đời ban tặng cho con người…