ĐỀ 237: Cảm nhận về thời gian của Xuân Diệu; cảm nhận về thiên nhiên, cuộc sống với những quan niệm mới mẻ của Xuân Diệu trong bài thơ Vội vàng.

On

HƯỚNG DẪN  I. TÁC GIẢ  Về tác giả Xuân Diệu (1916 – 1985) cần chú ý những điểm sau đây: – Xuân Diệu là một nhà thơ lớn, một nghệ sĩ lớn, một nhà văn hoá lớn. Trong phong trào Thơ mới…