ĐỀ 188: Cảm nhận về nội dung và nghệ thuật của bài thơ Lưu biệt khi xuất dương (Xuất dương lưu biệt – Phan Bội Châu).

On

HƯỚNG DẪN I. NỘI DUNG  Bài Lưu biệt khi xuất dương được sáng tác vào năm 1905 khi Phan Bội Châu từ giã các đồng chí để xuất dương cứu nước. Bài thơ là khúc ca, thể hiện tư thế quyết tâm,…