Đề 3: Cảm nhận của em về vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên lúc giao mùa trong 2 khổ thơ đầu bài thơ Sang thu – Hữu Thỉnh

On

A. Mở bài Giới thiệu đôi nét tiêu biểu về tác giả Hữu Thỉnh, dẫn dắt vào bài thơ. B. Thân bài 1) Giới thiệu vài nét về bài thơ Sang thu Bài thơ rút trong tập Từ chiến hào đến thành…