Đề 1: Cảm nhận của em về nhân vật Vũ Nương trong tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ

On

BÀI LÀM “Thân em vừa trắng lại vừa tròn  Bảy nổi ba chìm với nước non  Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn  Mà em vẫn giữ tấm lòng son”. (Bánh trôi nước – Hồ Xuân Hương)  Bà chúa thơ Nôm đã…