Bài 86: Cảm nhận của em về hồi IV của vở kịch “Bắc Sơn” của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng

On

BÀI LÀM “Bắc Sơn” là vở kịch nói cách mạng đầu tiên trong nền văn học mới từ sau Cách mạng tháng Tám 1945, cũng là một trong những tác phẩm thành công của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng viết về đề…