Bài 41: Cảm nhận của em về hình ảnh người mẹ Tà-ôi trong “Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ” của Nguyễn Khoa Điềm

On

BÀI LÀM  Người phụ nữ là một đề tài chiếm số lượng lớn trong kho tàng văn học Việt Nam. Đó có thể là hình ảnh người mẹ, người vợ, người bà,… tất cả bọn họ đều là những người giàu lòng…