Đề 29: Cảm nhận của em về bài thơ “Sang thu” của Hữu Thỉnh

On

BÀI LÀM Hữu Thỉnh là một nhà thơ viết nhiều, viết hay về những con người, cuộc sống ở nông thôn và về mùa thu. Nhiều vần thơ thu của ông mang cảm xúc bâng khuâng, vấn vương trước đất trời trong…