Bài 67: Cảm nhận của em trước lòng kính yêu tha thiết của nhân dân miền Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài “Viếng lăng Bác” của nhà thơ Viễn Phương

On

BÀI LÀM  Viễn Phương là một người con của miền Nam, cũng như bao người con khác trên đất nước Việt Nam thân yêu này, luôn mong muốn được gần bên Bác vị cha già của dân tộc. Và một bài thơ…