Đề 36: Cảm nghĩ về nhân vật Phương Định trong tác phẩm Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê

On

BÀI LÀM Trường Sơn đông nắng tây mưa Ai chưa đến đó thì chưa hiểu mình. Có một thời, Trường Sơn là như thế. Cái con đường huyền thoại nối liền Nam – Bắc luôn nhừ nát vì mưa bom bão đạn…