Đề 37: Cảm nghĩ của em về vẻ đẹp của ba cô gái : thanh niên xung phong trong truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi.

On

BÀI LÀM Cũng giống như bao cô gái khác, tôi đã trở thành một thanh niên xung phong để góp một phần sức lực nhỏ bé của mình vào cuộc chiến tranh giữ nước thần kì của dân tộc. Nữ nhà văn…