ĐỀ 194: Cảm hứng mới trong môtíp nghệ thuật cũ ở bài thơ lầu Trời của Tản Đà.

On

HƯỚNG DẪN  Cảm hứng mới trong môtíp nghệ thuật cũ Lên trời là môtíp nghệ thuật phổ biến trong văn học dân gian và văn thơ trung đại, người xưa thường mượn cõi tiên để gửi gắm những ước mơ không thực…