Cách làm các câu hỏi ở phần Đọc hiểu bài thi THPT quốc gia môn Ngữ văn

On

Cấu trúc đề phần Đọc hiểu gồm 2 nội dung chính: văn bản/ đoạn trích cần đọc hiểu và các yêu cầu đọc hiểu. Ví dụ: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu ghi bên dưới: Mỗi ban mai…