ĐỀ 105: Cách gieo vần trong bài thơ có gì đặc biệt? Cách gieo vần ấy gợi cho ta cảm giác gì về cảnh thu và tình thu?

On

GỢI Ý Nguyễn Khuyến chọn vần eo – một vần được coi là “vần chết” (khó gieo vần) để phối hợp với các hình ảnh thơ khác trong bài thơ nhằm góp phần diễn tả một không gian vắng lặng, thu nhỏ…