Phần II. Hình học-Chương III.Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy của tam giác-Bài 9. Tính chất ba đường cao của tam giác

On

Nguồn website giaibai5s.com Cho tam giác ABC vuông tại B. Điểm nào là trực tâm của tam gáic đó? Giải Vì tam giác ABC vuông tại B nên AB l BC. | Suy ra AB là đường cao kẻ từ đỉnh A…