Phần II. Hình học-Chương III.Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy của tam giác-Bài 3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác

On

Nguồn website giaibai5s.com BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC 19. Có thể có tam giác nào mà độ dài ba cạnh như sau không? a. 5cm; 10cm; 12cm? b. 1m; 2m; 3,3m? c. 1,2m; 1m; 2,2m? Giải Ta có: 5 + 10 >…