Bài 25: Bình luận câu thơ: “Làm ơn há dễ trông người trả ơn” trích “Truyện Lục Vân Tiên” của Nguyễn Đình Chiểu

On

BÀI LÀM  Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga là một đoạn thơ hào hùng, đầy kịch tính và rất hấp dẫn trong truyện thơ của Nguyễn Đình Chiểu. Chuyện đánh cướp, chuyện trai tài gái sắc gặp gỡ, nói với nhau…