Bài 38: Bình giảng bài thơ “Bếp lửa” của Bằng Việt để cho thấy tình yêu quê hương đất nước

On

BÀI LÀM  Bằng Việt thuộc thế hệ nhà thơ trưởng thành trong kháng chiến chống Mĩ. Ông viết bài thơ Bếp lửa vào năm 1963 khi còn là sinh viên đang học đại học ở nước ngoài. Cảm xúc dào dạt, lời…