Bài số 81: Em hãy miêu tả lại cảnh buổi sáng mùa xuân trên cánh đồng làng quê em.

On

Hằng ngày, khi ánh nắng mặt trời rải trên đường cũng là lúc em đi học. Trên đường tới trường, em đi qua cánh đồng màu của hợp tác xã quê em. Bác mặt trời đã lấp ló sau rặng tre xanh…