Bài số 38: Tưởng tượng cuộc thi của các loài hoa và trong vai một loài hoa hãy kể lại cuộc thi đó.

On

Năm nào cũng thế, cứ đến mùa xuân là các loại hoa chúng tôi nô nức chuẩn bị cho hội hoa xuân Trong đó hấp dẫn nhất là cuộc thi chọn loại hoa đẹp nhất của mùa xuân năm năm ấy. Và…