Bài số 35: Hãy tưởng tượng và kể lại cuộc trò chuyện, tâm sự giữa các đồ dùng học tập

On

Tính tôi vốn cẩu thả, học xong đâu vứt đồ ngay xuống đó, nên khắp phòng của tôi chỗ thì thước kẻ, chỗ thì bút chì. Mỗi thứ nằm một góc, bàn học cũng lung tung, quyền thì đóng, quyền thì mở,…