Bài số 3: Bà Âu Cơ kể lại câu chuyện về nguồn gốc cao quý của con người Việt Nam (Chuyện Con Rồng Cháu Tiên)

On

Bài làm 1: Dòng họ Thần Nông của ta sống ở vùng đồi núi phía Bắc, trong dòng họ có rất nhiều con gái xinh đẹp, giỏi giang, ta được xem là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, giỏi giang hơn…