Bài số 24: Người thầy thuốc trong truyện “Thầy thuốc gỏi cốt nhất ở tấm lòng” kể lại câu chuyện chữa bệnh cứu người.

On

Nghề y là nghề gia truyền của gia đình tôi. Tiếp thu từ cha ông, tôi cũng rất giỏi về y thuật vì thế vua Trần Anh Tông giao cho chức Thái y lệnh, trông coi việc chữa bệnh trong cung. Mặc…