Bài số 19: Tượng tưởng một kết thúc khác của truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng

On

Đợi mãi không thấy cá vàng bơi lên, ông lão chèo thuyền ngược trở về. Sóng gió bão bùng đã qua đi. Biển xanh trở lại hiện hoà. Ông lão chèo thuyền mà lòng chất chứa bao nỗi ưu tư. Không biết…