Bài số 18: Ông lão đánh cá kể chuyện gặp cá vàng (Dựa vào truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng)

On

Vợ chồng tôi nghèo lắm. Chúng tôi chỉ có một túp lều nhỏ cũ nát bên bờ biển. Hằng ngày tôi ra biến kéo lưới, còn vợ tôi ở nhà kéo sợi, nuôi lợn. Cuộc sống của chúng tôi nghèo nhưng yên…