Bài số 17: Trong vai con cá vàng, hãy kể lại câu truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng.

On

Tôi là chú cá vàng, kẻ đã giúp lão đánh cá tội nghiệp mấy lần thoát khỏi bàn tay cay nghiệt của bà vợ. Chắc các bạn muốn tôi kể cho nghe về câu chuyện đó một cách cụ thể hơn. Chuyện…