Bài số 146. Nét đặc sắc về nghệ thuật tạo nên thành công cho căn bản Lao xao (Trích Tuổi thơ im lặng của Duy Khán)

On

Nhà văn không đi sâu vào miêu tả tỉ mỉ đặc điểm các loài chim mà chỉ phác hoạ một vài nét nổi bật về hình dáng, màu sắc, tiếng kêu hoặc đặc tính: con bồ các kêu vang lên “các… các……