Bài số 142. Cảm nhận của em về tình yêu quê hương đất nước qua Bức thư trả lời tổng thống Mĩ của thủ lĩnh da đỏ Xi-át-tơn

On

Quê hương đất nước – nơi sinh ra và nuôi lớn ta, nơi có cha mẹ, tổ tiên, nơi đón ta chào đời cũng là nơi nâng đỡ từng bước chân ta. Ai mà không yêu quê hương mình. Thể hiện tình…