Bài số 139. Cảm nhận của em sau khi học xong văn bản Lòng yêu nước của I-li-a Ê-ren-bua

On

Là một người dân Xô viết yêu nước, I-li-a Ê-ren-bua đồng thời là một nhà văn, nhà báo. Ông đã ghi lại được thời khắc lịch sử vô cùng thiêng liêng, quý báu của dân tộc Xô viết. Chính trong lúc đất…