Bài số 137. Nhân vật ông lão đánh cá trong truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng gợi cho em những suy nghĩ gì?

On

Đọc truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng ta bắt gặp mụ vợ tham lam, bội bạc, đại diện cho cái xấu, cái ác, bị mọi người lên án. Đồng thời cũng nhận thấy ông lão đối lập hoàn toàn…