Bài số 129. Phân tích ngắn gọn bài thơ Mưa của Trần Đăng Khoa

On

Những năm cuộc kháng chiến chống Mĩ vô cùng ác liệt, “thi sĩ” nhỏ tuổi đã làm nhiều người ngạc nhiên, bất ngờ bởi những bài thơ hồn nhiên, trong trẻo vất vả nhưng cũng rất sâu sắc. Thi sĩ “trẻ con”…