Bài số 127. Những cảm nhận của em về bài thơ Mưa của Trần Đăng Khoa

On

Chúng ta đều biết Trần Đăng Khoa bắt đầu bài thơ từ lúc còn rất nhỏ. Trong thơ của mình, Trần Đăng Khoa thường viết về những sự vật, sự việc, con người gần gũi, bình dị trong cuộc sống hàng ngày…