Bài số 125. Bức chân dung chú bé liên lạc trong bài thơ Lượm của Tổ Hữu qua năm khổ thơ đầu

On

Bài thơ Lượm của Tố Hữu là một trong những bài thơ hay viết về thiếu nhi. Với những dòng thơ giàu chất hoạ, giàu yếu tố tạo hình, giàu nhạc điệu, tác giả đã khắc hoạ thành công hình ảnh Lượm…