Bài số 120: Nét đặc sắc và tiêu biểu của cảnh thiên nhiên qua hai văn bản Sông nước Cà Mau (Đoàn Giỏi) và Vượt thác (Võ Quảng)

On

Đọc Sông nước Cà Mau của Đoàn Giỏi và Vượt thác người đọc bắt gặp vẻ đẹp của cảnh sông nước Việt Nam. Nếu như trong Vượt thác của Võ Quảng, điều thú vị đầu tiên là người đọc đều bắt gặp…