Bài số 119: Hình ảnh con người lao động trên sông nước qua nhân vật dượng Hương Thư trong đoạn trích Vượt thác (Võ Quảng)

On

Đúng như tên của văn bản: Vượt thác, sau khi miêu tả dòng Thu Bồn và cảnh quan hai bên bờ theo hành trình của con thuyền, tác giả đã tập trung miêu tả cảnh vượt thác. Qua ngòi bút của tác…