Bài số 113: Nét đặc sắc về nghệ thuật trong đoạn trích Sông nước Cà mau (trích Đất rừng phương Nam – Đoàn Giỏi)

On

Đoạn trích Sông nước Cà Mau trích từ truyện Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi. Cả tác phẩm thuộc kiểu văn bản tự sự nhưng đoạn trích có thể được xem là văn bản miêu tả. Tuy chỉ gần hai trang…