ĐỀ 98: Nội dung – nghệ thuật – giá trị bài thơ Bài ca ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ.

On

HƯỚNG DẪN I. NGUYỄN CÔNG TRỨ VÀ PHONG CÁCH NGHỆ THUẬT Nguyễn Công Trứ (1778 – 1858) tự là Tồn Chất, hiệu Ngộ Trai, biệt hiệu là Hi Văn. Ông xuất thân trong một gia đình Nho học ở làng Uy Viễn,…