Bài 92 (trang 95 sgk Toán 6 tập 1)

On

Bài 92 (tr. 95 SGK) Đề bài Tính: a) (37 − 17) . (−5) + 23 . (−13 − 17); b) (−57) . (67 − 34) − 67 . (34 − 57). Hướng dẫn: Bỏ dấu ngoặc và có thể nhóm các tích có thừa số giống nhau để tính nhanh hơn. Lưu ý: Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối…