Bài 90 (trang 36 sách giáo khoa)

On

Bài 90 (tr. 36 SGK) Đề bài  Gạch dưới số mà em chọn: a) Nếu a ⋮ 3 và b ⋮ 3 thì tổng a+b chia hết cho 6;9;3. b) Nếu a ⋮ 2 và b ⋮ 4 thì tổng a+b chia hết cho 4;2;6. c) Nếu a ⋮ 6 và b ⋮ 9 thì tổng a+b chia hết cho 6;3;9. Giải: a) Tổng chia hết cho 3 (gạch dưới số 3). b) Tổng…