Bài 70 (trang 88 sgk Toán 6 tập 1)

On

Bài 70 (tr. 88 SGK) Đề bài Tính các tổng sau một cách hợp lí: a) 3784 + 23 − 3785 − 15; b) 21 + 22 + 23 + 24 − 11 − 12 − 13 − 14. Hướng dẫn: Nhóm các cặp số giống nhau thành một hiệu hoặc nhóm các cặp số có hiệu dễ tính (nhẩm nhanh được). Giải: a)…