Bài 69 (trang 30 sách giáo khoa Toán lớp 6)

On

Bài 69 (tr. 30 SGK) Đề bài  Điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô vuông: a) 33 . 34 bằng:  312    □ ,       912    □ ,     37   □ ,      67    □ b) 55 : 5 bằng:  55       □ ,       54     □ ,     53   □ ,    14   …