Bài 60 (trang 125 sgk Toán 6 tập 1)

On

Bài 60 (trang 125 sgk Toán 6 tập 1) Đề bài  Trên tia Ox, vẽ hai điểm A,B sao  cho OA=2cm,OB=4cm. a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không ? b) So sánh OA và AB. c) Điểm A có phải là trung điểm của đoạn OB không? Vì sao? Hướng dẫn: Điểm M là…