Bài 59 (trang 85 sgk Toán 6 tập 1)

On

Bài 59 (tr. 85 SGK) Đề bài Tính nhanh các tổng sau: a) (2736 − 75) − 2736;                 b) (−2002) − (57−2002) . Hướng dẫn: Bỏ dấu ngoặc rồi nhóm cặp số giống nhau thành một hiệu. Giải: a) (2736 – 75) – 2736 = 2736 – 75 – 2736 =…