Bài 57 (trang 28 sách giáo khoa Toán lớp 6)

On

Bài 57 (Trg27 SGK) Đề bài Tính giá trị các lũy thừa sau: a)23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 210;                 b) 32, 33, 34, 35;         c) 42, 43, 44;                                                         d) 52, 53, 54;                e) 62, 63, 64 Giải a) 23 = 2….