Bài 54 (trang 124 sgk Toán 6 tập 1)

On

Bài 54 (trang 124 sgk Toán 6 tập 1) Đề bài Trên tia Ox, vẽ ba đoạn thẳng OA,OB,OC sao cho OA=2cm, OB=5cm, OC=8cm. So sánh BC và BA Hướng dẫn: A nằm giữa O và B. B nằm giữa 0 và C. Giải: Ta có OA, OB, OC thuộc trên tia Ox, OA = 2cm ,OB = 5cm ,OC = 8cm. OA < OB nên A nằm giữa O và B do đó: BA = OB − OA = 5 − 2 = 3cm…